در مناطقی که دسترسی پایدار و مططمئن به شبکه برق وجود ندارد ، استفاده از انرژی خورشید جهت پمپاژ اب رو به افزایش است و درایو GD100-PV اختصاصا برای این کاربری طراحی شده است .
این دستگاه با امکان اتصال به پنل های خورشیدی با شبکه برق دارای تمامی فابلیت های سخت افزاری و امکانات نرم افزاری مورد نیاز می باشد